Is een PVC vloer geschikt voor een appartement/flat?

vloer pvc flatGa je verhuizen naar een flat/ appartement en zoek je een geschikte vloer?
Een Click PVC vloer biedt dan uitkomst, met name in een appartement!
Niet iedereen realiseert zich dat een VVE, een woningbouwvereniging of een woningcorporatie strenge eisen stelt aan de vloer van de bewoners. In een verdiepingsgebouw heb je te maken met regels én met buren die je misschien liever te vriend houdt.

In Nederland zijn deze eisen zelfs nog wat strenger dan in andere Europese landen.
Gelukkig kun je inmiddels probleemloos een mooie (Click) PVC vloer gebruiken in je appartement.

Al onze Rigid click PVC vloeren zijn geluidsarm, de meeste vloeren ook volledig naar de maatstaven van elke VVE of Woningstichting. Geluidsreductie: EN ISO 10140-3 ∆Llin (ook lage frequentiegeluiden) en ISO 717-2= -10 dB i.c.m. click PVC. Eenvoudig zelf te plaatsen. Ideaal dus voor in een appartementencomplex, flatgebouw of bovenwoning.

Uitgebreide uitleg:

AKOESTIEKVERBETERING DOOR ONDERVLOEREN
De geluidsisolatie van de meeste woningen en appartementen is vaak niet voldoende om alle
hinderlijke geluiden te weren. Geluiden van muziek, voetstappen, dichtslaande deuren etc. behorend
samen met loopgeluid tot de grootste ergernis en reduceert het wooncomfort aanzienlijk.
Hoe voorkomt u nou burenruzies én hoge herstelkosten achteraf?
Wij leggen het u graag uitgebreid uit, voor de korte beantwoording: lees vanaf paragraaf 2.1
hieronder

1. Soorten geluid
Loopgeluiden
Bij woningen en appartementen met een standaard geluidsisolatie en normaal woongedrag
wordt loopgeluid veroorzaakt door twee factoren:
– Schoenen met harde hakken of zolen en
– harde vloerbekleding zoals parket, laminaat en keramiek. Met name traplopen veroorzaakt
geluidshinder, omdat trappen veelal gemaakt zijn van hout, metaal of beton. Allemaal
materialen die makkelijk geluid doorgeven aan de bouwconstructie.
1.1 Er zijn twee soorten geluid: luchtgeluid en contactgeluid.
Luchtgeluid
Bij luchtgeluid wordt de lucht in trilling gebracht welke vervolgens door reflectie tegen wanden,
plafond en meubels in de ruimte verspreid wordt. Vormen van luchtgeluid zijn bijvoorbeeld praten
en muziek. Luchtgeluid is niet te reduceren met ondervloeren, omdat ondervloeren niet direct met
het geluid (de trilling) in contact komen en daardoor dus niet het geluid kunnen absorberen.
Gordijnen en zacht meubilair zoals banken, stoelen etc. zorgen voor absorptie van luchtgeluid en dus
reduceren deze luchtgeluid wel.
Contactgeluid
Bij contactgeluid brengt een geluidsbron rechtstreeks een vlak in trilling. Dit gebeurt onder andere bij
het lopen en bijvoorbeeld het schuiven van meubilair. Bij de meeste vormen van contactgeluid trilt
het aangestoten vlak, bijvoorbeeld de vloer, heftiger dan bij luchtgeluid. Wanneer je met hard
schoeisel bijvoorbeeld over parket loopt, wordt de vloer in trilling gebracht, wat als loopgeluid te
horen is bij de buren. En niet alleen bij de onderburen, maar ook de naaste buren. Contactgeluid als
gevolg van harde vloerbekleding of het lopen op trappen is zeer goed met ondervloeren te isoleren.
Loopgeluid
Loopgeluid is een vorm van contactgeluid, welke het beste aan de bron bestreden kan worden.
Naast het aanpassen van het woongedrag (schoenen uit en lopen op sloffen) of de keuze voor zachte
vloerbekleding, zijn er ook technische oplossingen, namelijk de toepassing van ondervloeren.

1.2 Contactgeluid in combinatie met houten woningscheidende vloeren
Als een woning voorzien is van een houten woningscheidende vloer, dan is het contactgeluid met
een zwevende vloer niet te reduceren met een zwevende ondervloer. Een houten vloer heeft te
weinig eigen massa om zelf al voldoende contactgeluid te reduceren, zoals vastgelegd in het
Nederlandse bouwbesluit. In tegenstelling tot een gestandaardiseerde betonvloer moet een houten
vloer veel meer dan 10dB ΔLin reduceren en dat is met geen enkele zwevende ondervloer haalbaar.
Er zijn wel manieren om deze vorm van geluidshinder te reduceren, maar dat is het vakgebied van
een akoestisch specialist.

2. Metingen en vereisten

2.1 ΔLin of ΔLw?
Op veel technische databladen worden de contactgeluid reducerende eigenschappen weergegeven
in Δ(delta)Lw en Δ(delta)Lin, maar wat is het verschil? De ΔLw waarde is namelijk meestal veel hoger
dan de ΔLin waarde, maar men spreekt in Nederland altijd over een minimaal vereiste reductie van
10dB ΔLin.
Om het onderscheid uit te leggen moeten we eerst naar de basis. Een geluid bestaat uit een
samenstelling van diverse toonhoogten (frequenties) en geluidssterktes (geluidsniveaus). De
frequentie is weergegeven in Hz (Hertz) en de sterkte van een geluid is uitgedrukt in dB (decibel).
Hiernaast hebben we te maken met het teken (Δ) Delta. Dit geeft de verbetering van de
contactgeluidisolatie weer door een vloerafwerking of vloerbedekking, gemeten volgens NEN-EN-IS0
140-8. In feite is dat het verschil tussen de kale testvloer en de testvloer na opbouw van de
vloerbekleding, dus ondervloer plus vloerbedekking. Standaard gebruikt men in Europa een ΔLw
normering, wat inhoudt dat men meet binnen een bepaalde frequentiebereik en zich minder
concentreert op de lagere frequenties.

2.2 Waarom 10dB ΔLlin ?
In Nederland is gekozen voor een breder frequentiebereik gericht op lagere tonen, zodat men ook
deze lage tonen kan meten die verder doordringen in de constructie. Met behulp van een index voor
contactgeluidisolatie: ΔIco waarbij de I staat voor Index en de co voor contactgeluid. Men kan met
één getal de positieve of negatieve effecten van een ondervloer weergeven, waarbij volgens het
Nederlandse bouwbesluit een kale betonvloer een waarde moet bereiken van ΔIco=5 dB of hoger.
ΔIco staat gelijk aan ΔLin. Kortom, ΔLin geeft de positieve contactgeluid reducerende effecten weer
van ondervloeren ten opzichte van de originele kale betonvloeren. Voor de Nederlandse norm (NEN)
geldt alleen deze ΔLin.
Is uw ondervloer getest en gecertificeerd op ΔLin = 10dB dan voldoet u aan uw
plichten richting buren en verhuurder.