Rigid PVC: duurzaam & verantwoord!

Certificaten PVC vloeren

In de selectie van fabrikanten hanteren we verschillende criteria. Dat betekent dat we veel verder gaan, dan alleen de beoordeling van de kwaliteit.

Voorop staat voor ons natuurlijk dat de PVC vloeren in onze collectie volledig voldoen aan alle gezondheidsnormen.
Ook vinden we het belangrijk dat alle vloeren op een milieuvriendelijke manier worden gefabriceerd.
Graag leggen wij jou uit welke verschillende certificaten er zoal bestaan, maar belangrijker nog: wat houden ze nou precies in?

Certificaten gezondheid: uitstoot en luchtkwaliteit

Uiteraard moet je erop kunnen vertrouwen dat onze vloeren geen negatieve impact hebben op de kwaliteit van de binnenlucht.
Er zijn diverse instituten én diverse meetmethodes die dit beoordelen.

We zetten ze graag even voor jou op een rijtje.

DIBt keurmerk

Het DIBt keurmerk is een Duits keurmerk uitgereikt door het Duits Instituut voor Bouwtechniek. Dit instituut houdt zich over het algemeen bezig met emissiewaarden en reikt op basis hiervan het keurmerk uit. Over het algemeen is het keurmerk toegekend aan de PVC vloeren uit het assortiment en zijn daardoor ook voorzien van een goede emissiewaarde. De PVC vloeren zijn daarnaast ftalaatvrij wat inhoudt dat ze vrij zijn van schadelijke weekmakers. Wat zijn weekmakers? Weekmakers worden gebruikt om een materiaal zoals PVC van hard naar flexibel te krijgen.

Als je een PVC vloer ziet met het DIBt keurmerk dan kun je er dus vanuit gaan dat het product geen schadelijke weekmakers bevat.

keurmerk-dibt-logo

Der Blaue Engel

De Blauwe Engel is een Duits keurmerk en heet eigenlijk ook Der Blaue Engel. Het is een keurmerk dat aangeeft wanneer een bepaald product minder belastend is voor het milieu dan soortgelijke producten. Eigenlijk geeft het dus aan dat een product milieuvriendelijker is dan soortgelijke producten. Het keurmerk van Duitse oorsprong bestaat al sinds 1978 en wordt toegekend aan producten die gezien worden als emissiearm.

blauwe-engel-logo

REACH

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.

REACH kan verboden of beperkingen opleggen aan de productie, het gebruik of de invoer van bepaalde schadelijke stoffen. Alle chemische stoffen vallen onder REACH, op een paar uitzonderingen na zoals radioactieve stoffen, afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen. Hiervoor geldt andere wetgeving. Stoffen die zijn verwerkt in mengsels (verf en lijm) vallen ook onder REACH.

REACH stelt ook regels voor stoffen in voorwerpen, zoals speelgoed of huishoudelijke apparaten. Zo moeten bedrijven aan hun afnemers doorgeven als er zeer zorgwekkende stoffen in hun producten zitten.

reach logo

FLOORSCORE

Producten welke het Floorscore® label mogen voeren voldoen aan de luchtemissie criteria welke worden gesteld door LEED, CHPS, en de Green Guide for Health Care. Floorscore® is de meest erkende certificering voor de kwaliteit van de binnenlucht (IAQ) voor harde vloeren, lijmen en ondervloeren.

LOGO-FLOORSCORE-KEURMERK

VOC EMISSIE

Dit label geeft informatie over de emissie van vluchtige stoffen in een giftige bedreiging tijdens het inademen van binnenlucht op een schaal van A+ (zeer lage-emissie) tot C (hoge-emissie). De meeste vloeren in onze collectie voldoen aan klasse A+!

ECO PLUS

Om milieu en gezondheid te waarborgen, zijn er tegenwoordig steeds meer fabrikanten die bio-weekmakers toepassen, deze zijn onschadelijk voor milieu en gezondheid. Ze zijn bijvoorbeeld opgebouwd uit sorbitol en vetzuren of soja-olie en zijn biologisch afbreekbaar. De bio-weekmakers zijn te herkennen aan het ECO+ keurmerk en zijn dus ftalaatvrij.

eco-plus-keurmerk

Certificaten duurzaamheid en milieu

Via Life Cycle Assessments (LCA) leveren fabrikanten Environmental Profile Declarations (EPD) af voor de volledige levenscyclus van PVC vloeren. De EPD behandelt alle belangrijke milieuproblemen en is dus een geweldige manier om de werkelijke impact van de vloermaterialen die je kiest, eerlijk te beoordelen.

Global GreenTag

Global GreenTag GreenRate™ werkt wereldwijd en certificeert op verschillende onderdelen: voldoet de productie aan de hoogste milieuvriendelijke normen en eisen? Wat is de impact van het product zelf op het milieu? Wat is de impact van gebruik van het product op het milieu?

Global GreenTag GreenRate

logo-greentag

Alle certificaten van onze leveranciers op een rijtje

 • Merk:
 • Ambiant
 • V
 • V
 • V
 • FLOER
 • V
 • V
 • V
 • Vivafloors
 • V
 • V
 • Montinique
 • V
 • Solcora
 • V
 • V
 • Belakos
 • V
 • Moduleo Layred
 • V
 • V
 • Certificaten:
 • soort
 • ftalaatvrij, geen schadelijke uitstoot
 • duurzaam geproduceerd
 • -10dB
 • soort
 • ftalaatvrij, geen schadelijke uitstoot
 • luchtkwaliteit A+
 • -10dB op RedFloor ondervloer
 • soort
 • luchtkwaliteit Gold
 • -10dB
 • soort
 • luchtkwaliteit A+
 • soort
 • -10dB geluidsreductie
 • luchtkwaliteit A+
 • soort
 • luchtkwaliteit Gold
 • soort
 • -10dB
 • luchtkwaliteit A+
 • Uitgereikt door:
 • keuringsinstanties
 • TÜV
 • GreenGuard
 • Groothandel Cotap
 • keuringsinstanties
 • ECO Institut
 • FloorScore
 • TÜV
 • keuringsinstanties
 • Eurofins
 • TÜV
 • keuringsinstanties
 • TÜV
 • keuringsinstanties
 • TÜV
 • Eurofins + Floorscore
 • keuringsinstanties
 • Eurofins
 • keuringsinstanties
 • SWA Schall- und Wärmestellen Aachen GmbH
 • Floorscore